2016 Evolutions

2016 Evolutions Charizard   Holo

Charizard Holo

Population Report

PSA10
150
PSA9
2954
PSA8
1395
PSA7
175
PSA6
26
PSA5
7
PSA4
4
PSA3
4
PSA2
2
PSA1
0

Population Report as of Thursday, September 10, 2020

Price History

Sale Date
Grade
Price
Auction ID
Seller ID
PSA Cert Number
Sale Type
2020-09-10 8 $138.54 eBay #274481445989 eBay retro-women 41107372 1
2020-09-08 9 $122.50 eBay #184430275381 eBay dagreenshiz 47620381 1
2020-09-08 9 $199.99 eBay #293708124559 eBay orcarmi93 26508560 3
2020-09-07 9 $182.50 eBay #124319719683 eBay wendymzhang 27055127 1
2020-09-05 9 $213.74 eBay #264851427258 eBay pokemonsteve13 45719063 Auction
2020-08-31 9 $248.50 eBay #283988442480 eBay danza2016 46962337 Auction
2020-08-31 9 $185.50 eBay #402380840548 eBay fadedhorizonx 48642505 Auction
2020-08-31 8 $105.00 eBay #133488397605 eBay cardboardkrackshack 45872474 Best Offer
2020-08-30 8 $115.00 eBay #363066518025 eBay galenerso 44553896 Best Offer
2020-08-28 6 $69.00 eBay #233687563096 eBay novat42 48122666 Auction
2020-08-27 8 $85.00 eBay #184418205528 eBay ttm_collectibles 47825977 3
2020-08-27 9 $174.99 eBay #233690065599 eBay zandbandw 26780517 Best Offer
2020-08-26 9 $158.00 eBay #283971179754 eBay ca-fada 28622912 Best Offer
2020-08-26 9 $163.99 eBay #184418206835 eBay ttm_collectibles 47825986 3
2020-08-26 9 $280.00 eBay #283986491116 eBay ra20142011 47146502 Best Offer
2020-08-26 6 $100.00 eBay #153507989342 eBay goldstarccg 43220380 Best Offer
2020-08-26 9 $133.00 eBay #254689928830 eBay tjsmintyfreshcards 26742650 Auction
2020-08-25 9 $145.00 eBay #274469524712 eBay chaosdragonygo19 45729886 Best Offer
2020-08-24 9 $163.99 eBay #184413425818 eBay ttm_collectibles 47825985 Best Offer
2020-08-24 8 $235.00 eBay #373164095314 eBay wiltho-6583 27154470 Auction
2020-08-23 8 $235.00 eBay #373159508523 eBay wiltho-6583 27154470 Auction
2020-08-23 8 $85.00 eBay #114350434770 eBay 20memphios10 46228086 Best Offer
2020-08-23 9 $174.99 eBay #233682097714 eBay zandbandw 26780517 Best Offer
2020-08-23 9 $145.00 eBay #184410166974 eBay cwclevenger 47982334 Auction
2020-08-23 10 $1,900.00 eBay #303662748617 eBay battillo 44706101 Best Offer
2020-08-22 8 $88.99 eBay #184413373526 eBay ttm_collectibles 47825987 Best Offer
2020-08-21 8 $240.00 eBay #324266994427 eBay thirdbestcardseller 47105293 Best Offer
2020-08-21 8 $68.20 eBay #324266994980 eBay thirdbestcardseller 47105292 Best Offer
2020-08-20 9 $135.00 eBay #303657909541 eBay nishi4725 44113466 Best Offer
2020-08-20 9 $125.00 eBay #154052396618 eBay matthebabi_4 27430055 Best Offer
2020-08-19 9 $102.50 eBay #114353578902 eBay cropsey1987 46162082 Auction
2020-08-19 9 $217.94 eBay #224120543168 eBay playskapegames 46791897 Best Offer
2020-08-18 8 $235.00 eBay #373151436727 eBay wiltho-6583 27154470 Auction
2020-08-15 9 $134.99 eBay #333685750004 eBay toy_collector7 47179224 Best Offer
2020-08-15 9 $150.00 eBay #264830023114 eBay ai_phannn 44378157 Auction
2020-08-14 8 $65.00 eBay #264828703506 eBay guadr_2015 44691529 Best Offer
2020-08-14 9 $150.00 eBay #164334577057 eBay pego-7527 26837827 Best Offer
2020-08-14 4 $125.00 eBay #283974438341 eBay jaymellanew9 44454641 Best Offer
2020-08-13 9 $160.00 eBay #264827138987 eBay ai_phannn 44378143 Auction
2020-08-13 9 $169.00 eBay #293687521884 eBay zapycards 47990745 Best Offer
2020-08-13 8 $107.50 eBay #114340904071 eBay yuhboychris 43996816 Auction
2020-08-13 9 $250.00 eBay #264827261003 eBay ai_phannn 44378157 Auction
2020-08-13 8 $70.00 eBay #383671689569 eBay thoclu-10 47140380 Best Offer
2020-08-12 10 $1,999.95 eBay #283964744402 eBay lh898 27262309 Buy It Now
2020-08-12 6 $81.00 eBay #174379681612 eBay ecucampbell 46782609 Auction
2020-08-11 9 $168.99 eBay #184393415489 eBay ttm_collectibles 47825983 Best Offer
2020-08-11 9 $153.50 eBay #264825653746 eBay ai_phannn 44378144 Auction
2020-08-10 9 $105.00 eBay #164322296706 eBay selle-767 43769372 Best Offer
2020-08-10 8 $81.99 eBay #184393655359 eBay ttm_collectibles 47825981 Best Offer
2020-08-08 9 $450.00 eBay #324252944555 eBay pokemon_quickball 43690545 Buy It Now
2020-08-08 9 $164.99 eBay #154038189162 eBay hyuyo-4 46723860 Buy It Now
2020-08-08 8 $80.00 eBay #124290326615 eBay tg_goods 47813507 Best Offer
2020-08-07 8 $73.00 eBay #283966733552 eBay danza2016 46980982 Auction
2020-08-07 9 $182.50 eBay #283966734940 eBay danza2016 46980991 Auction
2020-08-06 9 $122.00 eBay #203060084441 eBay jac_xion 46875487 Best Offer
2020-08-04 9 $115.00 eBay #392895181613 eBay zele91 44166847 Best Offer
2020-08-04 10 $1,800.00 eBay #154029869789 eBay smgcards 28333822 Best Offer
2020-08-02 9 $129.99 eBay #293670470200 eBay kingaudacious 47824629 Best Offer
2020-08-02 9 $152.50 eBay #124273455923 eBay gameauctionhouse 43849675 Auction
2020-08-02 9 $129.99 eBay #293670471072 eBay kingaudacious 47824630 Best Offer
2020-08-02 8 $65.00 eBay #203062018884 eBay jac_xion 46875486 Auction
2020-08-01 8 $225.00 eBay #133452182695 eBay 517_cswan 41379361 Best Offer
2020-08-01 9 $120.00 eBay #114264222344 eBay urbasteve 26738155 Best Offer
2020-07-31 8 $68.00 eBay #264806327017 eBay corvettehoney93 28323829 Buy It Now
2020-07-31 9 $96.00 eBay #324239669984 eBay family0f4 40941232 Auction
2020-07-31 9 $215.58 eBay #264810884864 eBay pokemonsteve13 45719063 Buy It Now
2020-07-31 10 $1,500.00 eBay #133473161504 eBay daniel6495 27113824 Auction
2020-07-30 8 $115.00 eBay #392832311488 eBay warek1987kyle 45015698 Best Offer
2020-07-30 7 $69.99 eBay #184380091070 eBay ultratcg 46616401 Buy It Now
2020-07-30 9 $200.00 eBay #254669008157 eBay pokeblt 46948632 Best Offer
2020-07-30 8 $74.99 eBay #174352680717 eBay britthom92 28106868 Best Offer
2020-07-29 9 $139.95 eBay #114293081750 eBay blueinfernal 47371014 Buy It Now
2020-07-29 8 $74.99 eBay #333665656203 eBay juan_7441 46875272 Buy It Now
2020-07-29 10 $350.00 eBay #333654507516 eBay dacardworld 27592859 Best Offer
2020-07-29 9 $160.50 eBay #283958043507 eBay danza2016 46980988 Auction
2020-07-29 8 $67.00 eBay #133472104380 eBay leewiththeproducts 45828393 Auction
2020-07-29 9 $149.95 eBay #283946718488 eBay ristr-80 46506322 Best Offer
2020-07-27 9 $120.00 eBay #254654908260 eBay rustrevivalresale 46457268 Buy It Now
2020-07-27 9 $105.00 eBay #283958111981 eBay m2tourpro21 47512990 Best Offer
2020-07-27 9 $699.00 eBay #303627855588 eBay 13june 27579311 Best Offer
2020-07-27 8 $73.00 eBay #283958038691 eBay danza2016 46980981 Auction
2020-07-26 7 $75.00 eBay #203055729240 eBay tspk_collections 47952218 Best Offer
2020-07-25 9 $150.00 eBay #333523633173 eBay ethan1st 44725362 Best Offer
2020-07-24 9 $104.50 eBay #143658891456 eBay poke_bro0695 45583066 Auction
2020-07-24 9 $99.99 eBay #333663951268 eBay juan_7441 46875271 Buy It Now
2020-07-24 9 $119.99 eBay #164300504432 eBay nichwei-86 28904571 Buy It Now
2020-07-24 9 $124.99 eBay #383633062652 eBay irvre44 46671629 Best Offer
2020-07-23 9 $110.00 eBay #233652092850 eBay zandbandw 26780516 Buy It Now
2020-07-23 9 $105.00 eBay #203055728472 eBay tspk_collections 47952219 Best Offer
2020-07-23 9 $119.99 eBay #254658271280 eBay caf111 46003544 Best Offer
2020-07-21 9 $109.99 eBay #333659505820 eBay phanttimm 46671658 Buy It Now
2020-07-21 7 $64.99 eBay #333653895161 eBay socal44 46220281 Best Offer
2020-07-20 9 $114.99 eBay #174351588601 eBay collectiblecards1 45750222 Best Offer
2020-07-20 9 $112.50 eBay #264794668487 eBay nlewand550 47332722 Auction
2020-07-19 9 $250.00 eBay #363034128119 eBay timswin_0 27241095 Best Offer
2020-07-19 9 $112.50 eBay #264794071672 eBay nlewand550 47332721 Auction
2020-07-17 8 $65.00 eBay #274423409115 eBay drody12 45828393 Buy It Now
2020-07-15 9 $115.00 eBay #283940821880 eBay danza2016 46980980 Best Offer
2020-07-15 9 $116.00 eBay #193556743708 eBay mutsus8 42046716 Buy It Now
2020-07-15 9 $115.00 eBay #283944407640 eBay pokepower 40893987 Buy It Now
2020-07-14 9 $110.00 eBay #264794391976 eBay dezod80-4 41168370 Buy It Now
2020-07-13 8 $199.95 eBay #283902357561 eBay theparttimeseller 26582122 Buy It Now
2020-07-11 9 $122.50 eBay #264787440264 eBay nlewand550 47332722 Auction
2020-07-11 8 $70.00 eBay #264787438757 eBay nlewand550 47332720 Auction
2020-07-10 9 $115.00 eBay #233638430101 eBay zandbandw 26780518 Buy It Now
2020-07-10 9 $115.00 eBay #324174279059 eBay bs7502 28597398 Buy It Now
2020-07-06 9 $105.00 eBay #193474834413 eBay mutsus8 42046716 Buy It Now
2020-07-05 8 $60.05 eBay #124239691513 eBay aidaboeh0 42032572 Auction
2020-07-04 9 $140.00 eBay #114276492249 eBay thorson_collectibles 46671656 Buy It Now
2020-07-03 9 $124.99 eBay #383574566007 eBay irvre44 46671629 Best Offer
2020-07-02 9 $115.00 eBay #224065261357 eBay rfexpertoptics_7 26825162 Buy It Now
2020-06-30 8 $95.15 eBay #373096667111 eBay pokemon_cards_australia 44270592 Best Offer
2020-06-30 8 $70.00 eBay #333639820772 eBay evolution5oz 43191683 Buy It Now
2020-06-29 9 $104.99 eBay #133448714173 eBay blackzone810 27008494 Best Offer
2020-06-29 9 $100.00 eBay #274405626648 eBay dmw731 26993611 Buy It Now
2020-06-28 9 $149.99 eBay #124231072057 eBay theorygroup 27561313 Auction
2020-06-28 8 $59.99 eBay #402297023123 eBay forgottencollectiblesgroup 46963314 Best Offer
2020-06-27 9 $110.00 eBay #233631462411 eBay evolution5oz 41430231 Buy It Now
2020-06-27 9 $95.00 eBay #402297024348 eBay forgottencollectiblesgroup 46963313 Buy It Now
2020-06-26 10 $1,200.00 eBay #254634584787 eBay yz2428 26743982 Buy It Now
2020-06-26 9 $90.00 eBay #333635545787 eBay evolution5oz 43240164 Buy It Now
2020-06-25 9 $61.00 eBay #164250049720 eBay j_mcdonald92 27007031 Auction
2020-06-23 9 $117.99 eBay #333633149399 eBay evolution5oz 41001948 Buy It Now
2020-06-22 9 $129.99 eBay #203025012238 eBay f1nsgames 44874972 Buy It Now
2020-06-21 7 $61.00 eBay #224045431667 eBay foltz45 41436480 Auction
2020-06-21 8 $60.00 eBay #402295885999 eBay blueeyescharizard 46171472 Buy It Now
2020-06-20 9 $96.55 eBay #184323981969 eBay robash-31 45993098 Auction
2020-06-19 9 $120.00 eBay #303595738333 eBay m0bber 41717301 Buy It Now
2020-06-18 8 $69.99 eBay #274387615128 eBay bmoore17 28323829 Best Offer
2020-06-16 9 $102.50 eBay #133435549227 eBay blackzone810 27008494 Auction
2020-06-16 8 $71.00 eBay #184319111498 eBay robash-31 45993099 Auction
2020-06-16 9 $100.00 eBay #133435547054 eBay blackzone810 26948903 Auction
2020-06-16 9 $125.00 eBay #164196950764 eBay geneze20 44469637 Buy It Now
2020-06-15 9 $95.00 eBay #324184549660 eBay anthonneubaue_0 44200023 Buy It Now
2020-06-14 9 $99.00 eBay #254620729842 eBay espomafia 26877452 Auction
2020-06-12 9 $110.00 eBay #293609637886 eBay psns37 44200023 Buy It Now
2020-06-12 8 $67.00 eBay #264754642156 eBay nlewand550 46671670 Auction
2020-06-10 8 $99.00 eBay #203011280416 eBay stevebowe_3 43867489 Auction
2020-06-09 7 $67.00 eBay #184310367062 eBay robash-31 45993101 Auction
2020-06-08 6 $36.00 eBay #402282179001 eBay browil_9482 46324919 Auction
2020-06-07 9 $75.00 eBay #293604907503 eBay ryne-43 45993100 Auction
2020-06-06 9 $129.99 eBay #224035701223 eBay videosportscardsplus 45696563 Best Offer
2020-06-05 4 $36.00 eBay #283894966841 eBay psycho_turtle_collectibles 46037822 Auction
2020-06-04 8 $199.95 eBay #283901403526 eBay theparttimeseller 26582122 Buy It Now
2020-06-04 8 $58.00 eBay #283894952825 eBay psycho_turtle_collectibles 46037821 Auction
2020-06-04 8 $54.89 eBay #283894955662 eBay psycho_turtle_collectibles 46037823 Auction
2020-06-03 9 $107.50 eBay #264747071764 eBay nlewand550 46671695 Auction
2020-06-03 9 $102.50 eBay #264747068612 eBay nlewand550 46671685 Auction
2020-06-02 9 $90.00 eBay #224024485842 eBay shoeso62 42046716 Auction
2020-06-01 9 $119.99 eBay #402274616087 eBay forgottencollectiblesgroup 43927113 Best Offer
2020-06-01 9 $102.50 eBay #264742037287 eBay peteedquiba_0 28475912 Auction
2020-06-01 9 $80.00 eBay #143614831480 eBay jordacastl0 27957379 Auction
2020-05-31 8 $129.99 eBay #174291929751 eBay britthom92 28106868 Best Offer
2020-05-30 8 $67.00 eBay #184298656356 eBay robash-31 45993099 Auction
2020-05-30 7 $100.00 eBay #184298661411 eBay robash-31 45993101 Auction
2020-05-29 9 $134.50 eBay #184297665061 eBay robash-31 45993100 Auction
2020-05-29 9 $152.50 eBay #184298360937 eBay robash-31 45993098 Auction
2020-05-28 9 $110.00 eBay #143613293203 eBay scooby00gt 28117949 Buy It Now
2020-05-28 9 $114.95 eBay #233598327691 eBay jedikiller24 26783831 Best Offer
2020-05-28 9 $108.99 eBay #333609093982 eBay evolution5oz 28533764 Buy It Now
2020-05-27 8 $70.00 eBay #274369467483 eBay blue02spazcrackers 43794807 Best Offer
2020-05-25 9 $110.81 eBay #313081816315 eBay opm_ok 44814145 Buy It Now
2020-05-25 8 $55.00 eBay #233598492909 eBay evolution5oz 41181230 Buy It Now
2020-05-24 9 $99.99 eBay #333606830271 eBay evolution5oz 41280713 Best Offer
2020-05-24 9 $100.00 eBay #373051748839 eBay pokemoncenter651 43982039 Auction
2020-05-23 8 $60.00 eBay #233596280584 eBay evolution5oz 27037681 Buy It Now
2020-05-22 9 $100.00 eBay #392806997774 eBay fmgametime 43396667 Buy It Now
2020-05-18 9 $90.00 eBay #254600068009 eBay shadow728reborn 28904571 Best Offer
2020-05-16 9 $80.00 eBay #264732128480 eBay dookiusmaximus 46595579 Buy It Now
2020-05-15 8 $58.00 eBay #324161812423 eBay brimoo.yvwkn 41465072 Buy It Now
2020-05-15 9 $104.50 eBay #392794648368 eBay gyara87 45411505 Auction
2020-05-14 9 $115.99 eBay #264719187799 eBay jaydenxy 27195307 Buy It Now
2020-05-12 9 $92.00 eBay #143597289731 eBay windduck808 43981126 Auction
2020-05-12 9 $429.23 eBay #264727086805 eBay sofarawayyy 41544159 Buy It Now
2020-05-11 7 $51.00 eBay #153925519946 eBay pokemasterab 40694353 Buy It Now
2020-05-11 8 $55.00 eBay #133402538337 eBay rysm-1457 46482322 Auction
2020-05-11 10 $499.99 eBay #164160638641 eBay retroretailgames 28333824 Best Offer
2020-05-11 8 $70.00 eBay #153925516960 eBay pokemasterab 40694354 Buy It Now
2020-05-09 9 $74.99 eBay #293572966460 eBay ash0078 41508297 Buy It Now
2020-05-09 9 $42.00 eBay #274354570962 eBay dannyboy124 43223286 Auction
2020-05-04 8 $49.00 eBay #114208544304 eBay pokepokestore 28208214 Best Offer
2020-05-02 8 $39.99 eBay #113968436507 eBay pkgamingworld 43821270 Best Offer
2020-05-02 9 $94.99 eBay #283854545695 eBay schwifty87 44703057 Buy It Now
2020-05-02 8 $30.00 eBay #254579479613 eBay nitrosnipe 43045321 Auction
2020-04-30 9 $119.95 eBay #324147614042 eBay baezdeals 42002478 Buy It Now
2020-04-30 9 $86.00 eBay #143587961347 eBay windduck808 43981123 Auction
2020-04-30 8 $39.01 eBay #402237187386 eBay pwcc_auctions 27697023 Auction
2020-04-28 9 $109.99 eBay #114201980556 eBay hmongxiong95 44361459 Buy It Now
2020-04-27 9 $112.50 eBay #143585913876 eBay windduck808 43981121 Auction
2020-04-26 9 $325.00 eBay #333424500709 eBay francofrequency 45000254 Buy It Now
2020-04-26 9 $99.98 eBay #233565961797 eBay compusmartpr 43688743 Buy It Now
2020-04-26 8 $55.00 eBay #373025861175 eBay freedomorbust 42693712 Auction
2020-04-24 9 $78.46 eBay #164166958275 eBay brwo_93 44852378 Auction
2020-04-21 9 $99.98 eBay #233308856204 eBay compusmartpr 43688742 Buy It Now
2020-04-20 9 $86.00 eBay #274335854054 eBay coins_n_rarities 44320878 Auction
2020-04-20 9 $78.99 eBay #114183942549 eBay gospeed3go 27241090 Auction
2020-04-20 9 $79.99 eBay #184257782607 eBay tyz-abr777 27006195 Best Offer
2020-04-20 9 $79.99 eBay #184257784275 eBay tyz-abr777 27006201 Best Offer
2020-04-19 8 $55.00 eBay #143580709903 eBay windduck808 43981124 Auction
2020-04-19 9 $79.95 eBay #324139230211 eBay baezdeals 41923256 Buy It Now
2020-04-18 9 $62.00 eBay #114183949913 eBay gospeed3go 27241091 Auction
2020-04-18 9 $59.00 eBay #383494536393 eBay red_partz 43634055 Buy It Now
2020-04-17 9 $75.00 eBay #392759796845 eBay jayspokemoncollection 28780475 Auction
2020-04-17 9 $80.00 eBay #333540629901 eBay litebulb4gv3 44375666 Buy It Now
2020-04-17 9 $75.00 eBay #143579148912 eBay windduck808 41932387 Auction
2020-04-14 10 $499.99 eBay #164080040977 eBay retroretailgames 28333824 Best Offer
2020-04-13 9 $45.99 eBay #333572633062 eBay speed2gaming 44814138 Best Offer
2020-04-13 9 $79.49 eBay #313047387841 eBay jamiandrew76 27143498 Auction
2020-04-12 8 $29.99 eBay #333572630833 eBay speed2gaming 44814133 Best Offer
2020-04-10 9 $47.00 eBay #184238527752 eBay great-buyz 26862669 Auction
2020-04-10 8 $32.00 eBay #313028214194 eBay thatpokeguy 46310354 Buy It Now
2020-04-08 9 $63.95 eBay #372896531134 eBay dacardworld 43414359 Buy It Now
2020-04-06 8 $26.00 eBay #274322731542 eBay kearana 44851740 Auction
2020-04-06 9 $54.99 eBay #164033584221 eBay hammerstrike3-1 43849675 Buy It Now
2020-04-04 9 $58.00 eBay #184230697165 eBay znd90sfootballinserts 45208930 Auction
2020-04-03 9 $49.99 eBay #124140162371 eBay jlagz12 45483982 Buy It Now
2020-04-01 8 $64.50 eBay #383481054739 eBay tindadab_1 44336907 Auction
2020-03-31 9 $51.99 eBay #274319021713 eBay blue02spazcrackers 43794803 Best Offer
2020-03-31 8 $36.19 eBay #283813367607 eBay blue02spazcrackers 43794805 Best Offer
2020-03-28 8 $34.30 eBay #274314157832 eBay kearana 44851740 Auction
2020-03-26 9 $50.00 eBay #124116032052 eBay trading-cards-for-sale 26778656 Buy It Now
2020-03-26 9 $100.00 eBay #293493078670 eBay davidml211 28318629 Buy It Now
2020-03-24 9 $49.95 eBay #274291272802 eBay blue02spazcrackers 43794803 Buy It Now
2020-03-23 8 $32.56 eBay #293510381182 eBay pokekeep 27009277 Best Offer
2020-03-21 9 $36.00 eBay #193320066891 eBay hunguye_34 27183086 Best Offer
2020-03-16 9 $51.00 eBay #233523370231 eBay shadowreaper_force 45495189 Auction
2020-03-13 8 $20.00 eBay #164113428725 eBay wjsears 45287362 Auction
2020-03-10 9 $60.00 eBay #283803086339 eBay hot2006sauce 43465502 Auction
2020-03-08 9 $40.00 eBay #283801290780 eBay bwsc1984 41103952 Auction
2020-03-07 8 $31.99 eBay #114062618982 eBay cardthrone 45583068 Buy It Now
2020-03-05 9 $70.00 eBay #184185040620 eBay robash-31 45609129 Auction
2020-03-05 9 $38.99 eBay #283757169083 eBay micge_114 26769807 Buy It Now
2020-03-02 9 $39.00 eBay #233502976635 eBay comc_consignment 45046630 Auction
2020-02-23 9 $41.00 eBay #283785546307 eBay tcgmarketplacellc 43230714 Auction
2020-02-21 9 $44.95 eBay #124080410094 eBay liquidatememedia 42700886 Buy It Now
2020-02-17 7 $13.50 eBay #143531197878 eBay mamo-7673 28223630 Auction
2020-02-06 8 $34.99 eBay #333495598506 eBay animalsarecool 44851740 Best Offer
2020-02-05 9 $38.99 eBay #114062548656 eBay cardthrone 45583067 Buy It Now
2020-02-04 8 $65.00 eBay #324050663091 eBay modernsandmemories 44131340 Buy It Now
2020-02-02 9 $40.00 eBay #312883403145 eBay christophekowalewsk_0 41478745 Best Offer
2020-02-01 9 $43.50 eBay #293414911451 eBay cardrushinc 28660098 Best Offer
2020-01-30 9 $41.99 eBay #254487840441 eBay isellstuff* 43704392 Best Offer
2020-01-26 9 $207.50 eBay #184135916719 eBay pokenor 44325591 Auction
2020-01-25 9 $38.99 eBay #114062550519 eBay cardthrone 45583066 Buy It Now
2020-01-21 9 $35.00 eBay #133304648317 eBay gopack177 44795590 Auction
2020-01-20 9 $30.00 eBay #333469201385 eBay poochimports 44166848 Buy It Now
2020-01-18 9 $35.99 eBay #274206135929 eBay grookey3000 44877642 Auction
2020-01-18 9 $32.00 eBay #124048366190 eBay iceman15658 44930395 Auction
2020-01-17 9 $31.00 eBay #333475242297 eBay egop-70 28193843 Auction
2020-01-17 9 $55.00 eBay #264595144462 eBay p0keh0bby 43642909 Auction
2020-01-15 9 $40.00 eBay #274192635520 eBay cardrushinc 28660098 Auction
2020-01-13 9 $37.00 eBay #283736794407 eBay cardrushinc 28660098 Auction
2020-01-10 9 $42.00 eBay #184115892234 eBay tetris10101 44413267 Auction
2020-01-07 9 $54.91 eBay #324023836620 eBay modernsandmemories 44131341 Buy It Now
2020-01-01 8 $29.99 eBay #114005943919 eBay pkgamingworld 44960214 Best Offer
2019-12-31 8 $41.92 eBay #164000170023 eBay tradingcardlibrary 44763556 Best Offer
2019-12-30 9 $40.00 eBay #283722698106 eBay scoteme0 43642909 Auction
2019-12-24 8 $20.50 eBay #254458530899 eBay southernindianatcg 44027454 Auction
2019-12-23 10 $295.00 eBay #143471147743 eBay pwcc_auctions 27113824 Auction
2019-12-19 9 $40.00 eBay #283705011852 eBay scoteme0 43642909 Auction
2019-12-15 9 $25.39 eBay #333436370258 eBay jogirl2001 44981288 Auction
2019-12-14 9 $45.00 eBay #264554368368 eBay oakpark1999 40788905 Best Offer
2019-12-13 8 $22.50 eBay #223784115177 eBay pokeduck_pokemon_cards_games_and_more 44494565 Auction
2019-12-13 9 $72.00 eBay #223784114433 eBay pokeduck_pokemon_cards_games_and_more 44494564 Auction
2019-12-11 8 $29.89 eBay #223771322414 eBay pokeduck_pokemon_cards_games_and_more 44494565 Buy It Now
2019-12-05 9 $28.00 eBay #312866521419 eBay anhngu47 44166846 Auction
2019-12-02 9 $35.00 eBay #174106662622 eBay pja9286 43849675 Auction
2019-12-01 9 $38.00 eBay #312859647811 eBay danjof39 41560585 Auction
2019-11-23 10 $350.00 eBay #264535829750 eBay arons2013 28333822 Auction
2019-11-16 8 $21.07 eBay #264527607319 eBay themporiumofstuff 28544034 Auction
2019-11-16 8 $59.99 eBay #113902459853 eBay hmongxiong95 44361458 Best Offer
2019-11-10 9 $30.00 eBay #312830499017 eBay danjof39 41560585 Auction
2019-11-10 9 $38.00 eBay #163932383148 eBay m23-34 43438214 Auction
2019-11-10 9 $43.00 eBay #184021779626 eBay slpktb6 28193844 Auction
2019-11-08 9 $15.50 eBay #153703365733 eBay tahn605 26862669 Auction
2019-11-03 9 $31.00 eBay #372818690249 eBay probstein123 44469637 Auction
2019-10-31 9 $38.00 eBay #312817011997 eBay numismaticsgmc 44320876 Auction
2019-10-30 9 $20.50 eBay #143417343946 eBay pwcc_auctions 42930842 Auction
2019-10-28 9 $31.99 eBay #183996773078 eBay tetris10101 44413266 Buy It Now
2019-10-28 9 $28.00 eBay #143421050525 eBay windduck808 43981119 Auction
2019-10-27 9 $33.00 eBay #254395365394 eBay danny.vazqu 42559401 Auction
2019-10-23 9 $48.00 eBay #264495085722 eBay forgottonn0n 43447035 Best Offer
2019-10-20 9 $51.00 eBay #174066415917 eBay clovitch 43849671 Auction
2019-10-19 7 $21.00 eBay #143411545170 eBay windduck808 43981125 Auction
2019-10-19 9 $36.00 eBay #143411546399 eBay windduck808 43981129 Auction
2019-10-17 9 $38.00 eBay #183993240027 eBay slpktb6 28193843 Auction
2019-10-13 9 $43.00 eBay #133194449737 eBay mopar4ever2011 28584790 Auction
2019-10-12 8 $18.50 eBay #183984233959 eBay rockymtncards 43846299 Auction
2019-10-07 9 $42.99 eBay #254342077263 eBay nitrosnipe 41560585 Best Offer
2019-10-07 9 $35.69 eBay #174049364393 eBay pozjokergames 43787324 Auction
2019-10-02 9 $49.94 eBay #174024666276 eBay pozjokergames 43787324 Best Offer
2019-09-25 9 $34.00 eBay #401884895726 eBay pwcc_auctions 42930833 Auction
2019-09-25 8 $40.00 eBay #312770007675 eBay numismaticsgmc 44320877 Auction
2019-09-22 9 $36.00 eBay #352791894594 eBay kydomrz-0 42474204 Auction
2019-09-19 9 $31.00 eBay #274006100644 eBay ypsi72 43326332 Auction
2019-09-15 9 $40.65 eBay #312761469074 eBay numismaticsgmc 44320876 Auction
2019-09-15 9 $31.00 eBay #133168586023 eBay acupfish 27737935 Auction
2019-09-12 9 $35.00 eBay #303274544330 eBay m0bber 41717311 Auction
2019-09-12 9 $39.50 eBay #273996094399 eBay numismaticsgmc 44320878 Auction
2019-09-07 9 $65.00 eBay #163834204713 eBay ih4life 43634056 Best Offer
2019-08-25 9 $49.99 eBay #163824666547 eBay ih4life 43634054 Auction
2019-08-23 7 $29.99 eBay #163821815846 eBay indianmane 43669912 Auction
2019-08-20 8 $160.75 eBay #223622661257 eBay brade_re 43043086 Auction
2019-08-17 8 $24.50 eBay #143349857488 eBay casepower4 28549706 Auction
2019-08-12 9 $40.00 eBay #113844549810 eBay thecardseller14 27594273 Auction
2019-08-11 9 $40.00 eBay #283570692333 eBay tcgmarketplacellc 43230711 Auction
2019-08-03 9 $22.66 eBay #273952512996 eBay gregra40 27132864 Auction
2019-08-01 9 $39.99 eBay #254306078739 eBay nitrosnipe 41560584 Best Offer
2019-07-30 8 $14.50 eBay #352726794760 eBay pwcc_auctions 28106882 Auction
2019-07-29 8 $20.50 eBay #223597417262 eBay ypsi72 43538163 Auction
2019-07-29 7 $12.50 eBay #273940658534 eBay ypsi72 43538237 Auction
2019-07-28 9 $46.00 eBay #254298145454 eBay superdave 28472598 Auction
2019-07-26 9 $39.99 eBay #273654473884 eBay eaglex_tcg_collectibles 41017719 Best Offer
2019-07-25 9 $30.00 eBay #123841187199 eBay liquidationme 42700886 Auction
2019-07-23 9 $29.99 eBay #293154755355 eBay antta.ussie7 43424234 Auction
2019-07-20 9 $34.99 eBay #254288637609 eBay nitrosnipe 41560582 Buy It Now
2019-07-20 9 $68.67 eBay #192991144913 eBay tez55055fk 28475915 Auction
2019-07-19 8 $21.50 eBay #192988547380 eBay mvpcardworld888 40769091 Auction
2019-07-19 9 $26.50 eBay #192988549388 eBay mvpcardworld888 28660170 Auction
2019-07-19 9 $35.00 eBay #123834012405 eBay dadtc.f9dzjvz7k 26731861 Auction
2019-07-15 9 $26.00 eBay #202726702159 eBay breakers.rowe 42536266 Auction
2019-07-14 8 $16.50 eBay #113809633097 eBay gospeed3go 27241092 Auction
2019-07-14 8 $18.50 eBay #113809633327 eBay gospeed3go 27241093 Auction
2019-07-14 10 $255.00 eBay #143322601694 eBay honesthwn 41996739 Auction
2019-07-10 7 $14.50 eBay #192974429999 eBay mvpcardworld888 40769086 Auction
2019-07-09 9 $39.00 eBay #293140133793 eBay mikitreasurefinds 42215730 Auction
2019-07-08 7 $10.50 eBay #192974430701 eBay mvpcardworld888 40769059 Auction
2019-07-04 9 $38.00 eBay #273907597250 eBay cardrushinc 28660098 Auction
2019-07-03 8 $29.00 eBay #123793560090 eBay fran-miran 27024015 Best Offer
2019-07-02 9 $50.00 eBay #273907597070 eBay cardrushinc 28660098 Auction
2019-06-30 8 $14.50 eBay #113794104450 eBay gospeed3go 27241084 Auction
2019-06-30 9 $27.00 eBay #113795220967 eBay gospeed3go 27241094 Auction
2019-06-24 9 $31.00 eBay #283519576546 eBay cardrushinc 43252174 Auction
2019-06-21 9 $31.00 eBay #293121126845 eBay cardrushinc 43252173 Auction
2019-06-21 9 $31.00 eBay #163730664787 eBay metalheadtcg 41412341 Auction
2019-06-21 9 $29.01 eBay #273889565569 eBay cardrushinc 43252172 Auction
2019-06-21 10 $245.00 eBay #392294951263 eBay chicagofindz 42644486 Best Offer
2019-06-17 9 $33.26 eBay #293117328687 eBay cardrushinc 43252168 Auction
2019-06-17 9 $33.00 eBay #273884004628 eBay cardrushinc 43252171 Auction
2019-06-16 9 $61.89 eBay #223547798099 eBay shadypokemon 43547358 Auction
2019-06-13 9 $35.12 eBay #283508525062 eBay cardrushinc 43252170 Auction
2019-06-11 9 $33.00 eBay #382989021431 eBay probstein123 42896872 Auction
2019-06-09 9 $38.00 eBay #123790275722 eBay jeff208 41427971 Auction
2019-06-09 10 $178.05 eBay #254247049423 eBay yz2428 26872742 Auction
2019-06-08 9 $19.50 eBay #254252956210 eBay lnnc121892 41560577 Auction
2019-06-05 8 $47.00 eBay #192932910938 eBay detective615 42880398 Auction
2019-06-04 9 $29.00 eBay #202692386349 eBay usjenn.loecapg 41103949 Auction
2019-06-03 8 $26.99 eBay #333185405917 eBay speed2gaming 42822029 Buy It Now
2019-06-03 8 $15.50 eBay #233240069220 eBay ermik60 43278891 Auction
2019-06-03 9 $26.00 eBay #233240070777 eBay ermik60 43278893 Auction
2019-05-31 9 $41.00 eBay #273861387248 eBay numismaticsgmc 43553223 Auction
2019-05-20 9 $24.52 eBay #382956016759 eBay baile3306 41256134 Auction
2019-05-16 8 $27.48 eBay #293040477932 eBay ants584 27876613 Best Offer
2019-05-13 7 $16.50 eBay #143241737385 eBay mamo-7673 28223623 Auction
2019-05-11 8 $51.00 eBay #273833368561 eBay orangegarbage 27238935 Auction
2019-05-06 9 $33.00 eBay #192902774853 eBay mvpcardworld888 43164383 Auction
2019-05-06 9 $34.99 eBay #293072883417 eBay antta.ussie7 42714717 Auction
2019-05-03 9 $35.00 eBay #192899758321 eBay mvpcardworld888 28660234 Auction
2019-05-03 9 $35.00 eBay #192899757777 eBay mvpcardworld888 28660208 Auction
2019-05-02 9 $39.99 eBay #192717993218 eBay hyper-blue 29043785 Buy It Now
2019-05-02 9 $30.00 eBay #192901001696 eBay mvpcardworld888 43164379 Auction
2019-05-01 9 $26.00 eBay #192897561409 eBay mvpcardworld888 43164382 Auction
2019-05-01 9 $24.50 eBay #192897560315 eBay mvpcardworld888 43164381 Auction
2019-04-30 9 $29.00 eBay #392284174074 eBay gfa124 42894411 Auction
2019-04-28 8 $26.00 eBay #254211484099 eBay kingsdad 27021796 Auction
2019-04-25 9 $30.00 eBay #192894740635 eBay mvpcardworld888 43164392 Auction
2019-04-23 8 $14.99 eBay #283460236137 eBay ghasttly 42539884 Auction
2019-04-22 9 $32.00 eBay #192890532162 eBay mvpcardworld888 28660136 Auction
2019-04-21 8 $19.50 eBay #254204458342 eBay kingsdad 27021796 Auction
2019-04-17 9 $24.50 eBay #192886460664 eBay mvpcardworld888 28660135 Auction
2019-04-16 9 $26.00 eBay #123725970139 eBay cardhawker7 28817784 Auction
2019-04-15 9 $30.00 eBay #163640699629 eBay theo.d.may 27377694 Auction
2019-04-14 8 $18.00 eBay #264265455593 eBay umdseller 42894406 Best Offer
2019-04-14 8 $19.99 eBay #293047658111 eBay antta.ussie7 42714718 Auction
2019-04-13 9 $18.25 eBay #392272743937 eBay chicagofindz 42644488 Auction
2019-04-13 9 $28.00 eBay #223473988130 eBay necrons911 27021794 Auction
2019-04-10 9 $26.00 eBay #192879697750 eBay mvpcardworld888 41717282 Auction
2019-04-08 9 $33.00 eBay #192877281922 eBay mvpcardworld888 41717283 Auction
2019-04-07 9 $32.00 eBay #173830720007 eBay rumponet 41739601 Buy It Now
2019-04-06 8 $23.07 eBay #283437977217 eBay cardhouse_eu 42466268 Auction
2019-04-06 8 $19.99 eBay #293031359346 eBay antta.ussie7 42714718 Auction
2019-04-05 9 $22.50 eBay #192874215763 eBay mvpcardworld888 41717278 Auction
2019-04-04 9 $31.00 eBay #192875258426 eBay mvpcardworld888 41717279 Auction
2019-04-03 7 $15.00 eBay #143190116536 eBay mamo-7673 28223623 Auction
2019-04-03 9 $29.99 eBay #293031357933 eBay antta.ussie7 42714717 Auction
2019-04-03 9 $22.72 eBay #192872137853 eBay mvpcardworld888 41717293 Auction
2019-04-02 9 $20.00 eBay #163617937704 eBay brannkj 28849779 Auction
2019-04-01 9 $39.55 eBay #192869914277 eBay mvpcardworld888 41717307 Auction
2019-04-01 6 $16.99 eBay #264250921962 eBay greatlakesgamez 28173486 Buy It Now
2019-04-01 7 $19.99 eBay #254173831500 eBay greatlakesgamez 28173485 Buy It Now
2019-03-30 8 $22.50 eBay #283430429760 eBay cardhouse_eu 42466266 Auction
2019-03-29 8 $8.50 eBay #223457592605 eBay epidemicure 30333488 Auction
2019-03-29 9 $20.50 eBay #264250980674 eBay josson7 42493084 Auction
2019-03-28 9 $29.00 eBay #192867871799 eBay mvpcardworld888 28660142 Auction
2019-03-27 9 $34.99 eBay #123688610016 eBay salvador6838 41181231 Best Offer
2019-03-27 9 $20.00 eBay #401731498756 eBay pwcc_auctions 40769107 Auction
2019-03-23 9 $31.00 eBay #192859933607 eBay carlpen04 26502469 Auction
2019-03-22 10 $224.99 eBay #143181668597 eBay infinitexfinder 28650584 Auction
2019-03-18 8 $19.99 eBay #293004361602 eBay antta.ussie7 42920615 Auction
2019-03-17 9 $31.00 eBay #254160910329 eBay lnnc121892 41560577 Auction
2019-03-16 9 $30.00 eBay #173829922584 eBay andboud_89 28849780 Auction
2019-03-16 7 $9.50 eBay #123684710495 eBay home_run_hero 28333913 Auction
2019-03-07 9 $18.50 eBay #264218902457 eBay space-flight 40788905 Auction
2019-03-04 7 $15.00 eBay #143148627927 eBay mamo-7673 28223623 Auction
2019-02-25 9 $14.25 eBay #273709450934 eBay brandon.meek0 26703970 Auction
2019-02-25 7 $15.00 eBay #143138446507 eBay mamo-7673 28223630 Auction
2019-02-11 8 $32.02 eBay #192815050211 eBay mvpcardworld888 41396135 Auction
2019-02-10 9 $33.99 eBay #264142848543 eBay nxtgen_vintage_and_collectables 42315450 Buy It Now
2019-02-10 9 $26.00 eBay #333047144046 eBay real_lyfe_snorlax 27312981 Auction
2019-02-09 7 $8.40 eBay #192817849894 eBay riccon_2489 28223626 Auction
2019-02-07 7 $13.50 eBay #192812648023 eBay riccon_2489 28223626 Auction
2019-02-07 9 $25.00 eBay #113585840698 eBay kevkels413 42045850 Best Offer
2019-02-04 9 $21.50 eBay #192807405616 eBay mvpcardworld888 41396141 Auction
2019-02-04 9 $32.00 eBay #192807380205 eBay mvpcardworld888 41396142 Auction
2019-02-04 9 $20.50 eBay #192807418679 eBay mvpcardworld888 41396138 Auction
2019-02-02 8 $20.00 eBay #264165385163 eBay themporiumofstuff 28544034 Auction
2019-01-31 7 $12.50 eBay #192805300390 eBay riccon_2489 28223626 Auction
2019-01-29 9 $20.50 eBay #192800042589 eBay mvpcardworld888 41396143 Auction
2019-01-28 9 $31.00 eBay #401689440969 eBay pwcc_auctions 27792857 Auction
2019-01-28 9 $30.00 eBay #401689440909 eBay pwcc_auctions 40769107 Auction
2019-01-28 9 $22.66 eBay #153347968389 eBay petipasscl 41149741 Buy It Now
2019-01-21 9 $30.00 eBay #132757647724 eBay pmr-md 28866248 Best Offer
2019-01-21 9 $24.50 eBay #192790850420 eBay mvpcardworld888 41717309 Auction
2019-01-20 9 $27.00 eBay #123596602950 eBay ralp.silve 28854686 Auction
2019-01-18 9 $18.50 eBay #192787681434 eBay mvpcardworld888 41717308 Auction
2019-01-18 9 $31.00 eBay #254059221591 eBay nitrosnipe 41560577 Auction
2019-01-17 9 $26.00 eBay #192786712274 eBay mvpcardworld888 41717295 Auction
2019-01-16 8 $20.29 eBay #283336086852 eBay cardhouse_eu 41661239 Auction
2019-01-16 9 $21.50 eBay #192785712213 eBay mvpcardworld888 41717294 Auction
2019-01-14 9 $28.00 eBay #362525741132 eBay probstein123 42199781 Auction
2019-01-14 9 $26.99 eBay #192783590162 eBay mvpcardworld888 41361840 Auction
2019-01-11 6 $16.50 eBay #323638428232 eBay rcon8138 41417775 Auction
2019-01-08 9 $43.00 eBay #254049182814 eBay nitrosnipe 41560579 Auction
2019-01-07 9 $32.00 eBay #273628739622 eBay ptcruzer5961 41794112 Best Offer
2019-01-04 10 $300.00 eBay #323572303822 eBay baezdeals 42002477 Best Offer
2019-01-04 8 $22.50 eBay #283322034615 eBay cardhouse_eu 41661239 Auction
2019-01-03 7 $20.00 eBay #323591424054 eBay pokecult 41944450 Best Offer
2019-01-02 8 $29.99 eBay #254042085923 eBay nitrosnipe 41560576 Best Offer
2018-12-29 9 $30.00 eBay #223278005075 eBay lostmachete 41446189 Best Offer
2018-12-24 9 $26.00 eBay #392195579353 eBay thohash0 28223635 Auction
2018-12-17 9 $28.00 eBay #163318977281 eBay jebr4566 27838927 Best Offer
2018-12-14 9 $22.50 eBay #233037653428 eBay tiger_town_games 41443273 Auction
2018-12-13 9 $26.50 eBay #264076482180 eBay chocolatetown_collectibles_and_cards 40929471 Auction
2018-12-03 9 $25.00 eBay #163318976266 eBay jebr4566 28937033 Best Offer
2018-11-18 9 $16.50 eBay #143006766041 eBay pmr-md 28866248 Auction
2018-11-16 9 $36.00 eBay #232999762753 eBay tiger_town_games 41443273 Auction
2018-11-11 9 $29.99 eBay #302935452603 eBay greytatxpokemart 41378896 Buy It Now
2018-10-26 8 $17.50 eBay #142980801426 eBay joplinantiques 40769097 Auction
2018-10-18 9 $42.84 eBay #263716649047 eBay haydefros-7 27143495 Best Offer
2018-10-06 8 $25.00 eBay #323290040052 eBay dfisch83 40844135 Buy It Now
2018-09-23 7 $35.99 eBay #223120151369 eBay catchemallcollectible 29018058 Best Offer
2018-09-03 9 $27.79 eBay #223120602696 eBay blasturtle 29041438 Auction
2018-09-02 9 $31.00 eBay #253833639424 eBay jamesstephens89 29039337 Auction
2018-08-30 8 $20.50 eBay #273426766034 eBay cardrushinc 40769097 Auction
2018-08-30 10 $218.50 eBay #253832292922 eBay thepokemonstopshop 27393707 Auction
2018-08-22 9 $35.00 eBay #142899950742 eBay pmr-md 40792626 Best Offer
2018-08-21 9 $35.00 eBay #283110786192 eBay cardrushinc 28849780 Best Offer
2018-08-21 9 $30.00 eBay #273383981463 eBay ataraxystore 41027928 Buy It Now
2018-08-16 9 $39.90 eBay #273391739450 eBay cardrushinc 28849780 Best Offer
2018-08-15 9 $23.50 eBay #382537990435 eBay probstein123 28223635 Auction
2018-08-15 8 $15.50 eBay #163193023014 eBay bigcreekcollectibles 28966624 Auction
2018-08-14 9 $41.56 eBay #292675095326 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-08-11 9 $30.50 eBay #223089188457 eBay ntm4lowes 29039415 Auction
2018-08-09 9 $21.50 eBay #263855115995 eBay arons2013 41103952 Auction
2018-08-09 8 $23.01 eBay #263855107294 eBay arons2013 41103950 Auction
2018-08-08 10 $441.05 eBay #292669660682 eBay printsandcompany 27393707 Auction
2018-08-06 9 $23.00 eBay #292662131743 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-08-05 9 $35.00 eBay #292662131107 eBay cardrushinc 28849780 Best Offer
2018-08-04 9 $24.51 eBay #273380969543 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-08-04 9 $44.31 eBay #123197943129 eBay palms.off.gaming 40682730 Buy It Now
2018-08-02 9 $22.50 eBay #263839601631 eBay arons2013 41103949 Auction
2018-08-02 8 $18.50 eBay #263839590152 eBay arons2013 41103953 Auction
2018-08-02 8 $34.00 eBay #263839575225 eBay arons2013 41103951 Auction
2018-07-29 9 $27.00 eBay #401569904337 eBay pwcc_auctions 27028551 Auction
2018-07-29 9 $39.00 eBay #401569904312 eBay pwcc_auctions 26405306 Auction
2018-07-29 9 $22.50 eBay #283070028675 eBay pokemon_619 41050557 Auction
2018-07-29 8 $15.50 eBay #283070026692 eBay pokemon_619 41050552 Auction
2018-07-27 8 $11.50 eBay #292648675151 eBay cardrushinc 40769097 Auction
2018-07-26 9 $30.00 eBay #183328817440 eBay spongebobjoe13 41044130 Auction
2018-07-26 9 $40.00 eBay #223073020618 eBay catchemallcollectible 29018076 Best Offer
2018-07-25 8 $18.50 eBay #263824053924 eBay arons2013 41103946 Auction
2018-07-25 10 $192.50 eBay #273366240122 eBay cardrushinc 28622935 Auction
2018-07-25 8 $22.50 eBay #273366145027 eBay cardrushinc 40769097 Auction
2018-07-25 9 $26.00 eBay #263823997785 eBay arons2013 41103948 Auction
2018-07-24 9 $26.00 eBay #283057045372 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-07-21 9 $31.00 eBay #283059790400 eBay cardhouse_eu 29049763 Auction
2018-07-21 9 $23.50 eBay #283057045142 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-07-19 9 $45.00 eBay #283053820929 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-07-19 8 $22.00 eBay #232853986833 eBay oneeyejack17 28118057 Best Offer
2018-07-17 9 $39.90 eBay #292638347436 eBay cardrushinc 28849780 Best Offer
2018-07-17 9 $29.00 eBay #292639240772 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-07-17 9 $33.99 eBay #192518064034 eBay hyper-blue 29043793 Buy It Now
2018-07-15 8 $20.50 eBay #123243231606 eBay ralp.silve 40777447 Auction
2018-07-12 9 $42.00 eBay #283044896470 eBay cardhouse_eu 29049741 Auction
2018-07-09 9 $23.50 eBay #283037426613 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-07-08 9 $45.00 eBay #223018727795 eBay catchemallcollectible 29018076 Best Offer
2018-07-07 10 $242.50 eBay #292620826641 eBay cardrushinc 40769116 Auction
2018-07-07 9 $26.00 eBay #273325640311 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-07-07 9 $23.05 eBay #292620827462 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-07-06 9 $35.95 eBay #273334992557 eBay cardrushinc 28849780 Best Offer
2018-07-06 9 $59.00 eBay #253708972141 eBay nitrosnipe 40699306 Buy It Now
2018-07-06 9 $17.50 eBay #283035369659 eBay mp432 40961061 Auction
2018-07-05 9 $30.00 eBay #263789169880 eBay chocolatetown_collectibles 40929471 Buy It Now
2018-07-05 9 $26.00 eBay #253721995346 eBay dadto20411_9 27644761 Auction
2018-07-03 8 $19.50 eBay #163118275455 eBay card_crazy11 28544034 Auction
2018-07-02 9 $30.00 eBay #273325639468 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-07-02 9 $28.00 eBay #283030923620 eBay cardrushinc 28849780 Best Offer
2018-06-27 9 $24.50 eBay #292611878858 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-06-27 10 $227.50 eBay #273311655080 eBay cardrushinc 28622935 Auction
2018-06-25 8 $13.01 eBay #362358374230 eBay probstein123 28817678 Auction
2018-06-25 10 $172.50 eBay #273311654816 eBay cardrushinc 28622935 Auction
2018-06-25 9 $35.00 eBay #292611878265 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-06-24 10 $161.51 eBay #292610447368 eBay cardrushinc 40769116 Auction
2018-06-23 9 $20.50 eBay #173368189225 eBay goldst*r 27342659 Auction
2018-06-23 9 $18.50 eBay #283011540726 eBay mp432 40961062 Auction
2018-06-23 8 $12.50 eBay #183277443745 eBay goldst*r 27342658 Auction
2018-06-22 10 $200.00 eBay #283017689082 eBay cardrushinc 28622935 Best Offer
2018-06-21 8 $20.00 eBay #123195416432 eBay 2e91c581 27567191 Auction
2018-06-20 8 $21.00 eBay #183273061326 eBay apmerchant02 26653957 Auction
2018-06-19 9 $150.00 eBay #253613178211 eBay shadow728reborn 28904573 Best Offer
2018-06-17 10 $399.98 eBay #123163766560 eBay trancehc 28660132 Buy It Now
2018-06-17 10 $204.50 eBay #292595859266 eBay cardrushinc 40769116 Auction
2018-06-15 7 $24.99 eBay #192517266234 eBay hyper-blue 29043794 Buy It Now
2018-06-14 10 $172.50 eBay #273270041202 eBay cardrushinc 40769082 Auction
2018-06-13 8 $25.00 eBay #232797346182 eBay oneeyejack17 28118053 Best Offer
2018-06-12 10 $164.58 eBay #273270041170 eBay cardrushinc 40769065 Auction
2018-06-11 9 $29.99 eBay #292592186253 eBay ibuyselltradecards 30298125 Best Offer
2018-06-10 9 $31.99 eBay #113029076259 eBay blowoutcards2 27644761 Best Offer
2018-06-10 9 $30.00 eBay #282998484650 eBay pokemon_619 40213665 Buy It Now
2018-06-08 9 $25.00 eBay #123158557156 eBay pkmnnicklaus 27008494 Buy It Now
2018-06-08 9 $25.00 eBay #123158558225 eBay pkmnnicklaus 26948903 Buy It Now
2018-06-08 9 $25.00 eBay #123158553484 eBay pkmnnicklaus 26823856 Buy It Now
2018-06-06 9 $53.99 eBay #222945471007 eBay catchemallcollectible 29018076 Best Offer
2018-06-04 8 $20.00 eBay #223000723870 eBay brandoblomber-8 28904498 Buy It Now
2018-06-04 10 $207.50 eBay #282985574660 eBay cardrushinc 28660111 Auction
2018-06-03 8 $20.00 eBay #163066123299 eBay brightm25 27078944 Best Offer
2018-06-01 9 $33.00 eBay #282977942785 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-05-30 9 $25.00 eBay #123158559480 eBay pkmnnicklaus 26931212 Buy It Now
2018-05-29 9 $30.00 eBay #273231542435 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-05-28 9 $27.00 eBay #142799826968 eBay pwcc_auctions 27154467 Auction
2018-05-27 8 $20.00 eBay #123140590444 eBay pkmnnicklaus 26702655 Buy It Now
2018-05-27 9 $36.00 eBay #292568430108 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-05-26 9 $25.00 eBay #123140339464 eBay pkmnnicklaus 27919508 Buy It Now
2018-05-25 9 $25.45 eBay #222982990843 eBay blasturtle 29041438 Auction
2018-05-25 9 $52.33 eBay #142800174198 eBay plcards 28811296 Auction
2018-05-22 9 $28.00 eBay #273220213140 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-05-22 9 $28.00 eBay #282970046378 eBay pokemon_619 40213665 Auction
2018-05-21 8 $7.50 eBay #362316024101 eBay probstein123 28890976 Auction
2018-05-20 9 $60.00 eBay #222945507508 eBay catchemallcollectible 29018075 Best Offer
2018-05-20 8 $15.00 eBay #263685048593 eBay christoph9462 28461328 Auction
2018-05-19 9 $26.00 eBay #292557284405 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-05-19 9 $25.00 eBay #123140594286 eBay pkmnnicklaus 26807315 Buy It Now
2018-05-15 9 $44.99 eBay #282635545805 eBay cardhouse_eu 26993135 Buy It Now
2018-05-15 9 $35.00 eBay #192537705453 eBay amcgl58 28856240 Best Offer
2018-05-14 9 $30.00 eBay #292557283615 eBay cardrushinc 28849780 Auction
2018-05-12 9 $41.00 eBay #292551699594 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-05-11 9 $27.00 eBay #282948293238 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-05-11 9 $37.99 eBay #222945380563 eBay catchemallcollectible 29018059 Buy It Now
2018-05-09 9 $35.99 eBay #332630362492 eBay toy_collector7 27953140 Buy It Now
2018-05-08 9 $15.50 eBay #263662668680 eBay batman3380 28856240 Auction
2018-05-08 9 $56.00 eBay #282948293103 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-05-08 9 $37.99 eBay #352346806712 eBay gradedexchange 29006318 Best Offer
2018-05-08 9 $50.00 eBay #222945451653 eBay catchemallcollectible 29018057 Best Offer
2018-05-06 9 $22.50 eBay #282948293360 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-05-05 9 $30.00 eBay #152993590557 eBay ssjc54 28167324 Best Offer
2018-05-04 9 $60.00 eBay #253595170622 eBay 369midoribankai 28855836 Best Offer
2018-05-03 9 $300.00 eBay #273177577678 eBay cardrushinc 28622920 Best Offer
2018-04-29 9 $25.00 eBay #352334086861 eBay pwcc_auctions 26967242 Auction
2018-04-27 9 $35.99 eBay #112599410311 eBay yourfavoritecollectables 26857676 Best Offer
2018-04-26 9 $32.99 eBay #123092920083 eBay salvador6838 28806239 Buy It Now
2018-04-26 9 $35.55 eBay #292530583743 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-04-24 9 $46.00 eBay #273168830886 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-04-19 8 $20.50 eBay #292524252789 eBay cardrushinc 28650588 Auction
2018-04-16 8 $18.50 eBay #282921159987 eBay pokemon_619 40213666 Auction
2018-04-16 9 $28.00 eBay #292520483550 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-04-13 8 $17.25 eBay #222909679712 eBay psa_doctor 27434288 Best Offer
2018-04-11 9 $47.00 eBay #273146374162 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-04-10 8 $26.00 eBay #282913675891 eBay cardrushinc 28650588 Auction
2018-04-09 9 $160.00 eBay #253254495065 eBay shadow728reborn 27834372 Best Offer
2018-04-09 9 $80.00 eBay #302676516773 eBay irnian16 27132864 Best Offer
2018-04-09 10 $217.50 eBay #282906136112 eBay cardrushinc 28660111 Auction
2018-04-09 9 $26.00 eBay #282912370028 eBay pokemon_619 40213665 Auction
2018-04-09 8 $26.00 eBay #282912368189 eBay pokemon_619 40213666 Auction
2018-04-08 9 $202.50 eBay #192499171713 eBay tez55055fk 26623066 Auction
2018-04-08 8 $20.50 eBay #282910898215 eBay cardrushinc 28650588 Auction
2018-04-08 9 $28.01 eBay #292509998929 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-04-06 10 $161.50 eBay #273118580691 eBay cardrushinc 28650587 Best Offer
2018-04-06 10 $161.50 eBay #292490705099 eBay cardrushinc 28650623 Best Offer
2018-04-05 7 $39.99 eBay #292459973337 eBay cardrushinc 28660226 Best Offer
2018-04-05 10 $161.50 eBay #282891864451 eBay cardrushinc 28650586 Best Offer
2018-04-05 8 $114.50 eBay #263580245986 eBay rayquazatcg 28884438 Auction
2018-04-04 9 $32.99 eBay #173252450880 eBay ecucampbell 28503475 Auction
2018-04-02 8 $14.00 eBay #142732454716 eBay pmr-md 28117224 Auction
2018-04-02 10 $161.50 eBay #282897768075 eBay cardrushinc 28650584 Auction
2018-04-02 10 $157.50 eBay #292500024679 eBay cardrushinc 28660132 Auction
2018-04-02 9 $23.50 eBay #142732454702 eBay pmr-md 28117223 Auction
2018-03-29 9 $15.50 eBay #263565165494 eBay arons2013 28333823 Auction
2018-03-26 10 $180.00 eBay #292490694349 eBay cardrushinc 28660111 Auction
2018-03-26 8 $20.50 eBay #282894480955 eBay cardhouse_eu 27205294 Auction
2018-03-26 9 $24.50 eBay #282891947259 eBay cardrushinc 28650618 Auction
2018-03-25 10 $171.50 eBay #162952747513 eBay jessdream2016 26730372 Auction
2018-03-23 9 $30.00 eBay #263554047452 eBay arons2013 28333821 Auction
2018-03-23 9 $29.99 eBay #183132877155 eBay cyl327chris 27401502 Buy It Now
2018-03-18 9 $24.99 eBay #123027680085 eBay dh2523 28335512 Buy It Now
2018-03-15 8 $22.50 eBay #292478588494 eBay cardrushinc 28650588 Auction
2018-03-15 9 $26.00 eBay #263539681674 eBay arons2013 28333828 Auction
2018-03-15 9 $34.99 eBay #192426328854 eBay hyper-blue 28106873 Buy It Now
2018-03-14 9 $25.00 eBay #323126141970 eBay awolff22 28709816 Auction
2018-03-14 9 $27.00 eBay #323126136284 eBay awolff22 28709817 Auction
2018-03-08 8 $21.00 eBay #112844922654 eBay parsons_tcg_and_more 28195972 Auction
2018-03-08 9 $36.00 eBay #263526537146 eBay arons2013 28333825 Auction
2018-03-08 7 $19.99 eBay #282853543717 eBay cardrushinc 28660224 Best Offer
2018-03-08 10 $219.50 eBay #292468275067 eBay cardrushinc 28660111 Auction
2018-03-07 7 $18.00 eBay #273075540199 eBay cardrushinc 28660227 Best Offer
2018-03-07 8 $23.00 eBay #292455045206 eBay cardrushinc 28660236 Best Offer
2018-03-06 7 $16.50 eBay #123000967419 eBay liarspoker10 27009273 Best Offer
2018-03-05 8 $15.00 eBay #112814181299 eBay nowork_noplay 28208214 Buy It Now
2018-03-04 9 $24.50 eBay #112836118160 eBay kevkels413 28777306 Auction
2018-02-28 10 $270.00 eBay #292458913146 eBay cardrushinc 28660160 Best Offer
2018-02-28 10 $250.00 eBay #273089878328 eBay cardrushinc 28660132 Best Offer
2018-02-28 10 $285.00 eBay #292458878299 eBay cardrushinc 28660218 Auction
2018-02-26 8 $15.99 eBay #382378616511 eBay goldy248 27134222 Best Offer
2018-02-25 9 $151.00 eBay #332562301716 eBay fieryfinish6199 28145350 Auction
2018-02-25 9 $33.00 eBay #401493880652 eBay pwcc_auctions 27132864 Auction
2018-02-24 9 $58.82 eBay #202226361715 eBay premiumtradingcardsaus 26837644 Best Offer
2018-02-23 9 $30.00 eBay #282853437771 eBay cardrushinc 28660223 Best Offer
2018-02-19 8 $14.02 eBay #292450133513 eBay theycallmecharizard2 28223640 Auction
2018-02-19 8 $16.50 eBay #292450131298 eBay theycallmecharizard2 28223632 Auction
2018-02-18 8 $15.50 eBay #292446357640 eBay theycallmecharizard2 28223640 Auction
2018-02-17 8 $19.99 eBay #292450132188 eBay theycallmecharizard2 28223615 Best Offer
2018-02-16 8 $16.01 eBay #292446369807 eBay theycallmecharizard2 28223615 Auction
2018-02-15 9 $15.50 eBay #292450130289 eBay theycallmecharizard2 28223639 Auction
2018-02-13 8 $18.99 eBay #112623252908 eBay cardthrone 28178537 Buy It Now
2018-02-12 9 $33.50 eBay #152875872787 eBay krob7559 27348499 Best Offer
2018-02-12 9 $30.00 eBay #292441350305 eBay theycallmecharizard2 28223637 Auction
2018-02-12 9 $24.50 eBay #323055549106 eBay timsgradedgaming 28678649 Auction
2018-02-12 8 $13.07 eBay #292441351002 eBay theycallmecharizard2 28223636 Auction
2018-02-11 9 $23.01 eBay #292436882658 eBay theycallmecharizard2 28223624 Auction
2018-02-09 9 $20.50 eBay #112791196509 eBay paintballarmy10 28661600 Auction
2018-02-08 9 $22.50 eBay #292433558692 eBay theycallmecharizard2 28223616 Auction
2018-02-08 8 $15.56 eBay #292433557067 eBay theycallmecharizard2 28223618 Auction
2018-02-06 9 $45.00 eBay #173083418495 eBay thepokemonshark 28167325 Buy It Now
2018-02-02 9 $34.96 eBay #322867463490 eBay the.crystal.monster 27444715 Buy It Now
2018-01-31 8 $19.99 eBay #282824147381 eBay cardhouse_eu 26993136 Auction
2018-01-29 9 $21.99 eBay #202208015914 eBay davecivic91 27444709 Buy It Now
2018-01-29 8 $14.00 eBay #292420404516 eBay theycallmecharizard2 28223643 Auction
2018-01-29 9 $28.00 eBay #292420402894 eBay theycallmecharizard2 28223641 Auction
2018-01-28 7 $26.00 eBay #292421025913 eBay theycallmecharizard2 28223642 Best Offer
2018-01-28 8 $14.50 eBay #292419034261 eBay theycallmecharizard2 28223643 Auction
2018-01-24 10 $79.00 eBay #391967567484 eBay dacardworld 27592859 Best Offer
2018-01-21 9 $29.00 eBay #292408981610 eBay theycallmecharizard2 28223617 Auction
2018-01-21 8 $11.50 eBay #122909736204 eBay 2e91c581 27567191 Auction
2018-01-21 8 $20.40 eBay #122909730263 eBay 2e91c581 26702655 Auction
2018-01-21 9 $26.00 eBay #122909728608 eBay 2e91c581 27216174 Auction
2018-01-17 9 $29.99 eBay #282807287829 eBay rice802 27915308 Auction
2018-01-13 9 $26.00 eBay #162841880082 eBay jessdream2016 28264097 Auction
2018-01-12 8 $60.00 eBay #122903113631 eBay nidofamily 27662760 Best Offer
2018-01-07 8 $59.00 eBay #202027591590 eBay nidofamily 27662760 Best Offer
2018-01-05 9 $18.50 eBay #122893370697 eBay pokemonyellow17 28167324 Auction
2018-01-05 9 $21.25 eBay #122893371718 eBay pokemonyellow17 28167322 Auction
2018-01-04 10 $80.00 eBay #332330374694 eBay dacardworld 27592859 Best Offer
2018-01-03 9 $29.99 eBay #152849514134 eBay traderjoe1014 27065884 Best Offer
2018-01-02 9 $34.95 eBay #292338970350 eBay coolstuffcollectibles 28199420 Buy It Now
2018-01-01 7 $19.95 eBay #372142496945 eBay coolstuffcollectibles 28199421 Buy It Now
2017-12-30 8 $17.75 eBay #361933075436 eBay liarspoker10 26702655 Best Offer
2017-12-26 9 $31.00 eBay #382313695297 eBay collectors_hobby 27939301 Auction
2017-12-25 9 $29.99 eBay #192404633538 eBay hyper-blue 26405521 Buy It Now
2017-12-24 9 $29.99 eBay #272990997340 eBay ptcruzer5961 28113077 Buy It Now
2017-12-22 8 $10.50 eBay #122863841744 eBay dillothoma-98 27567191 Auction
2017-12-21 10 $280.00 eBay #112691585363 eBay pallettown_pokemon_tcg 26602349 Buy It Now
2017-12-21 9 $42.74 eBay #182957487840 eBay danny-boy27 27876677 Auction
2017-12-21 10 $250.00 eBay #132413501383 eBay kol-schu 27586314 Best Offer
2017-12-20 9 $29.99 eBay #272988345424 eBay ptcruzer5961 28113077 Best Offer
2017-12-20 7 $3.25 eBay #372165883871 eBay probstein123 28333913 Auction
2017-12-19 9 $25.00 eBay #282769249859 eBay rice802 27915307 Buy It Now
2017-12-17 9 $76.00 eBay #202143821177 eBay bostonbrad781 27117808 Auction
2017-12-16 9 $37.42 eBay #173024530857 eBay britishcolimbiazards 26967242 Auction
2017-12-16 9 $19.95 eBay #382308323181 eBay kittypon77 27840324 Buy It Now
2017-12-12 10 $233.50 eBay #372158830510 eBay probstein123 28314983 Auction
2017-12-12 9 $15.00 eBay #292366908567 eBay bashyboo17 27216174 Best Offer
2017-12-10 9 $167.50 eBay #222742931669 eBay meelypops 27135048 Auction
2017-12-09 9 $19.99 eBay #132420587230 eBay product508 26807315 Auction
2017-12-07 9 $22.02 eBay #362173605973 eBay probstein123 27444706 Auction
2017-12-06 9 $24.00 eBay #263362508759 eBay greatlakesgamez 28173479 Best Offer
2017-12-03 8 $6.46 eBay #263346302862 eBay thestrouds2289 27434288 Auction
2017-12-02 8 $22.02 eBay #232575165970 eBay pixelvendors 27143492 Auction
2017-11-26 9 $25.00 eBay #272944998238 eBay jktk2 27871612 Auction
2017-11-23 10 $270.00 eBay #372142320837 eBay coolstuffcollectibles 28199419 Best Offer
2017-11-14 9 $48.58 eBay #272919661918 eBay jktk2 27871612 Auction
2017-11-11 10 $329.99 eBay #192355796028 eBay great.coins 27999784 Buy It Now
2017-11-09 9 $17.39 eBay #253249613619 eBay prdcr111 27915310 Best Offer
2017-11-09 9 $29.99 eBay #112623232583 eBay cardthrone 28178536 Buy It Now
2017-11-06 9 $18.00 eBay #372121417553 eBay probstein123 28112740 Auction
2017-11-06 9 $29.99 eBay #391912750453 eBay dctradingcards 26948903 Best Offer
2017-11-06 9 $46.00 eBay #362145052172 eBay probstein123 28112739 Auction
2017-11-06 9 $18.00 eBay #372121417149 eBay probstein123 28112741 Auction
2017-11-06 9 $25.00 eBay #222699166589 eBay conshap 26931212 Buy It Now
2017-11-05 8 $16.50 eBay #282713226346 eBay poke_1st_edition 27312980 Auction
2017-11-05 7 $12.00 eBay #142556897295 eBay literaryscholar 28185995 Auction
2017-11-05 8 $14.95 eBay #272886705332 eBay poke_1st_edition 27312980 Buy It Now
2017-11-05 9 $13.50 eBay #182860759690 eBay collectorsworld-va 28117949 Auction
2017-11-02 7 $24.99 eBay #282635545807 eBay cardhouse_eu 26993137 Buy It Now
2017-10-30 9 $25.00 eBay #322851909322 eBay conshap 26931212 Buy It Now
2017-10-29 8 $20.50 eBay #322842271965 eBay cecilthemadcowboy 28192951 Auction
2017-10-28 10 $94.00 eBay #292304674023 eBay bashyboo17 27216173 Auction
2017-10-26 9 $22.50 eBay #322825607514 eBay roll_tribe 26823856 Best Offer
2017-10-26 8 $27.50 eBay #322812901711 eBay the.crystal.monster 27444713 Buy It Now
2017-10-26 9 $25.00 eBay #282705713019 eBay galalyth-3 27444711 Buy It Now
2017-10-25 9 $20.50 eBay #292301368103 eBay theycallmecharizard2 27919508 Auction
2017-10-23 9 $14.50 eBay #162714198312 eBay callofhoenn 27348522 Auction
2017-10-21 9 $24.95 eBay #282693510166 eBay poke_1st_edition 27312979 Buy It Now
2017-10-19 9 $25.00 eBay #122407299760 eBay liarspoker10 26702654 Best Offer
2017-10-18 9 $15.50 eBay #322813866377 eBay mv--p 26893031 Auction
2017-10-17 7 $14.25 eBay #292288363787 eBay barnabas1617 27113496 Auction
2017-10-17 9 $23.24 eBay #222670100189 eBay hunting_neo 26978014 Auction
2017-10-15 9 $26.03 eBay #222670102252 eBay hunting_neo 26733749 Auction
2017-10-13 9 $25.00 eBay #391903607913 eBay dctradingcards 27700531 Best Offer
2017-10-10 9 $19.95 eBay #222664806531 eBay the_maverick00 27275508 Buy It Now
2017-10-10 9 $22.00 eBay #362120649550 eBay probstein123 27362825 Auction
2017-10-10 8 $6.75 eBay #132350364267 eBay redistributedcollectors 27964731 Auction
2017-10-07 9 $19.00 eBay #152723951739 eBay mdiesel2255 27779340 Auction
2017-10-01 9 $20.39 eBay #253176731542 eBay poedat13 27972439 Auction
2017-10-01 9 $40.80 eBay #282662955308 eBay auctionmike23 27857374 Auction
2017-10-01 8 $12.50 eBay #253176729127 eBay poedat13 27972438 Auction
2017-09-28 9 $19.16 eBay #401407508213 eBay pwcc_auctions 27332531 Auction
2017-09-27 9 $22.50 eBay #142510628317 eBay pwcc_auctions 27332528 Auction
2017-09-26 8 $12.99 eBay #222644868658 eBay ptc-cardsandcollectibles 26653959 Buy It Now
2017-09-26 9 $28.00 eBay #152710250506 eBay mdiesel2255 27779437 Auction
2017-09-16 9 $20.49 eBay #282649020541 eBay cardhouse_eu 26993134 Auction
2017-09-15 9 $8.50 eBay #332373781047 eBay moosey2020 27419847 Auction
2017-09-14 9 $51.93 eBay #282642408435 eBay auctionmike23 27857375 Best Offer
2017-09-09 10 $350.00 eBay #292246245719 eBay theycallmecharizard2 27567193 Buy It Now
2017-09-08 9 $24.95 eBay #263173136202 eBay greatlakesgamez 27594272 Buy It Now
2017-09-08 9 $24.95 eBay #253121015401 eBay pokeholic888 27008494 Buy It Now
2017-09-06 9 $24.95 eBay #263173134374 eBay greatlakesgamez 27594271 Buy It Now
2017-09-03 9 $25.00 eBay #132284903704 eBay meelypops 27037684 Best Offer
2017-09-02 9 $24.95 eBay #263173135315 eBay greatlakesgamez 27594273 Buy It Now
2017-09-01 8 $7.01 eBay #162648697075 eBay callofhoenn 27348517 Auction
2017-09-01 9 $20.50 eBay #162648692631 eBay callofhoenn 27348519 Auction
2017-09-01 8 $7.51 eBay #162648695466 eBay callofhoenn 27348516 Auction
2017-08-30 9 $20.05 eBay #322666311339 eBay cw.7thmd7 27467622 Auction
2017-08-30 8 $8.50 eBay #292227338812 eBay theycallmecharizard2 27567186 Auction
2017-08-30 9 $16.50 eBay #222619036546 eBay changocox 27663633 Auction
2017-08-30 9 $17.00 eBay #222619031953 eBay changocox 27663632 Auction
2017-08-30 9 $16.50 eBay #222619038420 eBay changocox 27663634 Auction
2017-08-28 9 $31.00 eBay #401386808471 eBay pwcc_auctions 27332529 Auction
2017-08-28 9 $26.00 eBay #142480019218 eBay pwcc_auctions 27332532 Auction
2017-08-27 8 $10.00 eBay #152678706120 eBay pokemasterab 27735824 Best Offer
2017-08-27 9 $18.00 eBay #322658075218 eBay cecilthemadcowboy 27665436 Auction
2017-08-22 9 $27.50 eBay #322639373091 eBay the.crystal.monster 27444711 Buy It Now
2017-08-21 8 $16.99 eBay #322492392895 eBay tcg_empire 27079953 Buy It Now
2017-08-18 10 $300.00 eBay #252904056440 eBay andrewhittemor_9 27276338 Best Offer
2017-08-17 10 $217.50 eBay #292210888761 eBay theycallmecharizard2 27567193 Auction
2017-08-17 8 $15.50 eBay #292210872267 eBay theycallmecharizard2 27567185 Auction
2017-08-17 8 $15.50 eBay #292210871012 eBay theycallmecharizard2 27567182 Auction
2017-08-14 10 $215.00 eBay #172811574632 eBay hottgurl101 27393707 Auction
2017-08-13 8 $13.99 eBay #172781176112 eBay geecakes 27387553 Buy It Now
2017-08-12 9 $24.95 eBay #253079231256 eBay pokeholic888 27008494 Buy It Now
2017-08-10 9 $25.00 eBay #253069890548 eBay ocg_hp 27359407 Best Offer
2017-08-04 9 $24.99 eBay #332286536497 eBay collectorscache 27330835 Buy It Now
2017-08-04 9 $24.95 eBay #253030547750 eBay pokeholic888 27008494 Buy It Now
2017-08-03 8 $20.50 eBay #201997073875 eBay mateen111 27392131 Auction
2017-08-03 8 $16.50 eBay #292196983240 eBay theycallmecharizard2 27567185 Auction
2017-08-02 9 $22.00 eBay #172763332156 eBay geecakes 27387552 Best Offer
2017-07-29 10 $275.00 eBay #112292200608 eBay r-willy 26763607 Buy It Now
2017-07-28 9 $29.99 eBay #282451790651 eBay cardhouse_eu 26993135 Buy It Now
2017-07-28 9 $29.99 eBay #222594716711 eBay pokemon_malin 26807315 Buy It Now
2017-07-28 9 $225.00 eBay #152640023623 eBay xtubby 27579311 Best Offer
2017-07-25 9 $13.50 eBay #292187582964 eBay theycallmecharizard2 27567164 Auction
2017-07-25 9 $32.00 eBay #172785568036 eBay flgators41975 27391768 Auction
2017-07-24 10 $220.00 eBay #322582976685 eBay calvinsunplayedcards 27055136 Best Offer
2017-07-23 9 $21.00 eBay #352113186076 eBay pwcc_auctions 27332535 Auction
2017-07-22 9 $39.60 eBay #282559812342 eBay auctionmike23 27133215 Best Offer
2017-07-16 9 $13.50 eBay #172773137021 eBay flgators41975 27391789 Auction
2017-07-15 8 $15.00 eBay #132250195553 eBay vb_714 27239191 Buy It Now
2017-07-13 9 $21.00 eBay #252799688928 eBay p0pik0k 27194396 Best Offer
2017-07-12 7 $22.00 eBay #282401906681 eBay cardhouse_eu 26993137 Buy It Now
2017-07-12 9 $18.99 eBay #172763251231 eBay jame_ta 27474639 Buy It Now
2017-07-09 9 $19.99 eBay #222535336315 eBay nostalgic-games 27048087 Buy It Now
2017-07-05 9 $24.95 eBay #252976544999 eBay pokeholic888 27008494 Buy It Now
2017-07-05 9 $20.59 eBay #382143417348 eBay probstein123 27332527 Auction
2017-07-03 9 $24.99 eBay #112436959970 eBay liquidationme 27382021 Buy It Now
2017-07-03 9 $19.95 eBay #112450390250 eBay thegamer87 26778655 Best Offer
2017-07-02 8 $29.99 eBay #222546611829 eBay toriselsor1 26653951 Buy It Now
2017-06-29 8 $15.50 eBay #192225700384 eBay kevigan-2 27288031 Auction
2017-06-28 9 $17.50 eBay #371988987116 eBay probstein123 27332530 Auction
2017-06-26 8 $8.50 eBay #192222532349 eBay ravens459-7 27438139 Auction
2017-06-26 8 $11.50 eBay #253000293942 eBay shuffle_up_tcgandcollectables 26702815 Auction
2017-06-26 8 $20.00 eBay #282537478260 eBay cardhouse_eu 26993136 Auction
2017-06-26 10 $260.00 eBay #322494991964 eBay calvinsunplayedcards 27055136 Best Offer
2017-06-25 8 $13.99 eBay #172735240214 eBay ecucampbell 27391790 Buy It Now
2017-06-24 8 $15.50 eBay #172736241754 eBay flgators41975 27391769 Auction
2017-06-23 8 $14.99 eBay #222527395144 eBay toriselsor1 26653958 Buy It Now
2017-06-23 9 $25.00 eBay #222548522217 eBay necrons911 27021794 Auction
2017-06-22 8 $29.99 eBay #222546549185 eBay toriselsor1 26653957 Buy It Now
2017-06-22 10 $249.99 eBay #152581330784 eBay pallet.town08 27262309 Best Offer
2017-06-21 10 $242.50 eBay #352085290155 eBay pwcc_auctions 27219497 Auction
2017-06-18 10 $215.00 eBay #112438781606 eBay pouls.us2015 27262308 Best Offer
2017-06-17 9 $19.99 eBay #182615612593 eBay skreese8857qlr 27269685 Auction
2017-06-15 9 $36.40 eBay #262977852504 eBay meechadanndy 26733749 Best Offer
2017-06-14 9 $15.50 eBay #292145603700 eBay theycallmecharizard2 27082728 Auction
2017-06-13 10 $284.00 eBay #252988709831 eBay pokeholic888 27008487 Buy It Now
2017-06-13 9 $22.99 eBay #142412114031 eBay mastertrainer_red 26978014 Buy It Now
2017-06-09 9 $25.00 eBay #222532968005 eBay necrons911 27021794 Auction
2017-06-09 9 $50.00 eBay #112291962423 eBay r-willy 26667813 Buy It Now
2017-06-05 9 $24.95 eBay #252924156830 eBay pokeholic888 27008494 Buy It Now
2017-06-02 9 $24.99 eBay #391750330932 eBay dctradingcards 26948893 Best Offer
2017-05-30 9 $19.99 eBay #182588326860 eBay skreese8857qlr 27269685 Auction
2017-05-27 9 $23.99 eBay #222525505079 eBay toriselsor1 26653945 Buy It Now
2017-05-24 9 $20.00 eBay #152558874624 eBay pallet.town08 27262307 Best Offer
2017-05-22 9 $22.99 eBay #132200171578 eBay mastertrainer_red 27109136 Buy It Now
2017-05-21 9 $10.01 eBay #112407377240 eBay thegamer87 26778655 Auction
2017-05-17 9 $15.50 eBay #292113093630 eBay theycallmecharizard2 27101276 Auction
2017-05-17 8 $13.45 eBay #122498580128 eBay mse3cg 26733744 Best Offer
2017-05-16 9 $17.00 eBay #322480922019 eBay calvinsunplayedcards 27055147 Best Offer
2017-05-15 9 $19.99 eBay #172659010644 eBay ecucampbell 27154471 Buy It Now
2017-05-15 9 $26.00 eBay #172662257891 eBay joshuajohnson814 27103087 Auction
2017-05-13 9 $22.99 eBay #252893818037 eBay theshinycharmander 26824290 Buy It Now
2017-05-13 8 $13.00 eBay #232329431195 eBay 9erbacker 27296912 Best Offer
2017-05-12 9 $25.58 eBay #172662066495 eBay squirtlesquadcardshop 26530493 Auction
2017-05-09 8 $12.00 eBay #232324763134 eBay 9erbacker 27296912 Best Offer
2017-05-09 8 $13.27 eBay #311861874482 eBay numismaticsgmc 26513161 Auction
2017-05-09 9 $22.00 eBay #232324779924 eBay 9erbacker 27296911 Best Offer
2017-05-08 9 $22.00 eBay #311866040477 eBay anthonyosejo 26858370 Auction
2017-05-07 8 $14.00 eBay #142367005366 eBay stressreelief 27171324 Auction
2017-05-07 9 $111.50 eBay #192173756727 eBay tez55055fk 26623065 Auction
2017-05-02 9 $18.50 eBay #172644686604 eBay ecucampbell 26582123 Auction
2017-05-02 9 $26.36 eBay #172644115192 eBay squirtlesquadcardshop 26530493 Auction
2017-04-30 10 $290.00 eBay #352035606390 eBay pwcc_auctions 26975806 Auction
2017-04-30 9 $21.00 eBay #142359863115 eBay stressreelief 27041618 Auction
2017-04-30 8 $14.95 eBay #132168825864 eBay mastertrainer_red 27031692 Auction
2017-04-28 8 $15.50 eBay #292092970131 eBay theycallmecharizard2 27101275 Auction
2017-04-28 9 $19.50 eBay #292092968109 eBay theycallmecharizard2 27101276 Auction
2017-04-28 10 $327.22 eBay #222482985963 eBay stilljustbig0 27113824 Auction
2017-04-23 9 $13.60 eBay #252878032201 eBay pokeholic888 27008488 Auction
2017-04-23 9 $20.50 eBay #172621636099 eBay joshuajohnson814 27027125 Auction
2017-04-22 9 $21.50 eBay #112374515093 eBay tschopps_collectibles 27047914 Auction
2017-04-18 9 $15.25 eBay #142345878852 eBay stressreelief 27074088 Auction
2017-04-17 9 $20.50 eBay #132155750202 eBay kirisits148 27023979 Auction
2017-04-16 9 $12.50 eBay #112365072702 eBay thegamer87 26778655 Auction
2017-04-16 9 $22.01 eBay #262930495933 eBay marcworsl 26974051 Auction
2017-04-16 9 $20.00 eBay #262930499839 eBay marcworsl 26974052 Auction
2017-04-16 9 $23.00 eBay #172617804943 eBay joshuajohnson814 27027124 Auction
2017-04-15 8 $10.00 eBay #132155750788 eBay kirisits148 27024015 Auction
2017-04-09 9 $31.00 eBay #112356721551 eBay thegamer87 26778655 Auction
2017-04-09 3 $20.50 eBay #172594395613 eBay joshuajohnson814 26617410 Auction
2017-04-03 9 $69.00 eBay #282412190322 eBay cardhouse_eu 26993134 Auction
2017-04-02 9 $34.00 eBay #182504556727 eBay spongebobjoe13 26521222 Auction
2017-03-29 9 $19.38 eBay #112346674477 eBay tschopps_collectibles 27047914 Auction
2017-03-28 9 $19.50 eBay #112343392314 eBay wesleyparker 26823855 Auction
2017-03-28 8 $14.19 eBay #311829497280 eBay numismaticsgmc 26513161 Auction
2017-03-25 9 $17.67 eBay #162436780089 eBay card_lover 26703970 Auction
2017-03-21 9 $17.50 eBay #112337463553 eBay wesleyparker 26823856 Auction
2017-03-20 8 $4.99 eBay #122402120374 eBay mse3cg 26733744 Auction
2017-03-17 9 $27.00 eBay #222435135568 eBay stilljustbig0 26939473 Auction
2017-03-05 9 $28.00 eBay #292039577285 eBay that.pokemart 26708098 Auction
2017-03-04 9 $23.50 eBay #122371690640 eBay dtkkcw 26993610 Auction
2017-03-03 9 $27.00 eBay #142290910536 eBay wildblastoise921 26742649 Auction
2017-03-02 9 $7.59 eBay #122372065285 eBay field5collectiblesli 26852027 Auction
2017-02-26 9 $31.00 eBay #192109139808 eBay tez55055fk 26831001 Auction
2017-02-25 8 $12.50 eBay #162397504514 eBay jessdream2016 26730371 Auction
2017-02-25 9 $31.00 eBay #162396949948 eBay jessdream2016 26646777 Auction
2017-02-24 10 $285.00 eBay #192109124161 eBay tez55055fk 26830993 Auction
2017-02-23 9 $24.50 eBay #142283643870 eBay field5collectiblesli 26824213 Auction
2017-02-19 10 $570.00 eBay #322424079028 eBay calvinsunplayedcards 26743976 Auction
2017-02-19 10 $315.00 eBay #322424062542 eBay calvinsunplayedcards 26743977 Auction
2017-02-16 10 $339.27 eBay #292024350909 eBay theycallmecharizard2 26872742 Auction
2017-02-16 9 $35.00 eBay #292024352417 eBay theycallmecharizard2 26872740 Auction
2017-02-10 8 $15.50 eBay #162383015872 eBay jessdream2016 26730373 Auction
2017-02-08 10 $430.00 eBay #292017027545 eBay theycallmecharizard2 26602349 Auction
2017-02-08 9 $28.00 eBay #142267478725 eBay field5collectiblesli 26708338 Auction
2017-02-03 10 $405.00 eBay #222391103613 eBay stilljustbig0 26754654 Auction
2017-01-29 9 $57.00 eBay #172492723700 eBay joshuajohnson814 26617009 Auction
2017-01-29 10 $355.00 eBay #192086771402 eBay tez55055fk 26623079 Auction
2017-01-29 9 $41.00 eBay #192085216737 eBay tez55055fk 26623075 Auction
2017-01-26 9 $41.00 eBay #232211260780 eBay californiatradingcards 26646972 Auction
2017-01-26 9 $56.00 eBay #222383389745 eBay meljvr12 26614919 Auction
2017-01-26 9 $56.00 eBay #292004978338 eBay theycallmecharizard2 26614924 Auction
2017-01-22 10 $405.00 eBay #192079372714 eBay tez55055fk 26623070 Auction
2017-01-22 9 $46.00 eBay #192079368497 eBay tez55055fk 26623067 Auction
2017-01-19 9 $56.00 eBay #252722485653 eBay thepokemonshop852 26661643 Auction
2017-01-15 9 $50.00 eBay #192075388617 eBay hyper-blue 26405516 Auction
2017-01-04 9 $51.00 eBay #222359994877 eBay new_24 26508705 Auction
2016-12-28 9 $44.00 eBay #182396239139 eBay lordblastoise 26402757 Auction
2016-12-28 10 $335.00 eBay #302173269143 eBay arborboarder12 26519802 Auction
2016-12-20 9 $45.87 eBay #302167723822 eBay darkslowking 26423733 Auction
2016-12-20 10 $330.99 eBay #311759529028 eBay the_charizard_authority 26439220 Auction
2016-12-18 9 $66.00 eBay #192049244046 eBay hyper-blue 26405515 Auction
2016-12-12 10 $470.00 eBay #192047602083 eBay hyper-blue 26405517 Auction
2016-12-02 9 $76.00 eBay #162296356380 eBay jessdream2016 26592940 Auction